Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ВПЛИВ АКТИВНО-ДІЮЧИХ РЕЧОВИН НА ЕФЕКТИВНІСТЬ  ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ У ФОРМІ ЛАКУ З ФУНГІЦИДНОЮ ДІЄЮ

INFLUENCE OF ACTIVE SUBSTANCES ON THE EFFICIENCY OF POLYMER COMPOSITE MATERIALS IN THE FORM OF VARNISH WITH FUNGICIDAL ACTION

Сторінки:  157-160. Номер: №6, 2023 (329)  
Автори:
КАЧАН РОМАН
Київський національний університет технологій та дизайну
ORCID ID: 0000-0001-7974-2784
e-mail: kachanr@gmail.com
СТРАШНИЙ ВЛАДИСЛАВ
Київський національний університет технологій та дизайну
ORCID ID:0000-0002-9188-1821
e-mail: vladyslav.strashnyi@gmail.com
KACHAN ROMAN,  STRASHYI VLADYSLAV
Kyiv National University of Technology and Design
DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5732-2023-329-6-157-160

Анотація мовою оригіналу

У роботі  вивчалась ефективність фунгіцидної дії полімерного композиційного матеріалу у формі лаку після введення до основи фунгіцидних агентів. Встановлено, що всі варіанти лаку з  фунгіцидними агентами, які не використовувались раніше у протигрибкових засобах, володіють більш вираженими фунгіцидними властивостями ніж контрольний зразок (відомий протигрибковий лак). Важливим елементом ефективності протигрибкових лаків є їх пролонгована фунгіцидна дія в часі. За результатами дослідження було доведено, що запропоновані варіанти лаків з фунгіцидним агентом (суміш чотирьох амонієвих солей) мають пролонговану фунгіцидну дію мінімум 11 діб.
Ключові слова: полімерний композиційний матеріал з фунгіцидними властивостями, лак, фунгіцидний агент, пролонгована фунгіцидна дія, суміш чотирьох амонієвих солей

Розширена анотація англійською  мовою

The paper studied the effectiveness of the fungicidal effect of the polymer composite material in the form of varnish after the introduction of fungicidal agents into the base. Fungicidal activity was determined using the agar diffusion method. The causative agents of onychomycosis were used as test microorganisms: T. mentagrophytes, A. _ niger, C. _ albicans. It was established that all variants of varnish with fungicidal agents, which were not previously used in antifungal agents, have more pronounced fungicidal properties than the control sample (known antifungal varnish). They were active against all main groups of onychomycosis pathogens. An important element of the effectiveness of antifungal varnishes is their prolonged fungicidal effect over time. Even if the varnish will have pronounced fungicidal properties, but this action will not be long-lasting, the tool will not be useful for the prevention and treatment of onychomycosis. Based on the results of the study, it was proved that the proposed variants of varnishes with a fungicidal agent (a mixture of four ammonium salts) have a prolonged fungicidal effect of at least 11 days. This is ensured by several factors: the mixture of four ammonium salts has a prolonged antimicrobial effect and the polymer composite material evenly diffuses the fungicidal agent. The work also determined another important element of the effectiveness of varnishes – the loss of the fungicidal effect of the polymer composite material due to the process of leaching of the active substance upon contact with water. It has been proven that the fungicidal agent does not wash out in significant quantities from the varnish during long-term contact with water. Thus, effective versions of varnishes with a fungicidal effect were obtained, which have a prolonged effect and the fungicidal agent is not washed away with water from this material.
Key words: polymer composite material with fungicidal properties, varnish, fungicidal agent, prolonged fungicidal effect, mixture of four ammonium salts

Post Author: Горященко Сергій

Translate