Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ НАНОМОДИФІКОВАНИХ ПОКРИТТІВ НА ОСНОВІ ФТОРПОЛІМЕРУ Ф-30П

RESEARCH of PROPERTIES of the NANOMODIFIED COVERAGES, ON BASIS OF  THE  FLUOROPLASTICS F-30 P

Сторінки:  125-134 . Номер: №6, 2023 (329) 
Автори:
ОЛЕКСАНДРЕНКО ВІКТОР
Хмельницький національний університет
https://orcid.org/0000-0002-2404-2104
е-mail: oleksandrenkovp@gmail.com
СВІДЕРСЬКИЙ ВЛАДИСЛАВ.
Хмельницький національний університет
https://orcid.org/0000-0003-4816-6977
е-mail: svidersky.vladyslav@gmail.com
КИРИЧЕНКО ЛЮДМИЛА
Хмельницький національний університет
https://orcid.org/0000-0001-6382-8911
е-mail: kirichenko47@ukr.net
ДАНІЛЕНКО ІГОР
Донецький фізико-технічний інститут НАН України
http://orcid.org/0000-0002-0016-1045
е-mail: Danilenko.I@nas.gov.ua
ЄФІМЕНКО В. В.
Національний авіаційний університет
https://orcid.org/0000-0002-4903-6174
е-mail: e.valerij.ua@gmail.com
НЕЛЮБІН Ю. М.
Хмельницький національний університет
https://orcid.org/0009-0004-2579-158X
е-mail: yura.neliubin@gmail.com
OLEKSANDRENKO V.P., SVIDERSRKYI  Vladyslav, KIRICHENKO L Ludmila
Khmelnytsky National University
DANILENKO I. A.
Donetsk physic technical institute of  НАН of  Ukraine
YEFYMENKO V.V.
National Aviation University
NELYUBIN Yu. M.
Khmelnytsky National University
DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5732-2023-329-6-125-134

Анотація мовою оригіналу

 Проаналізовано шляхи підвищення фізико-механічних характеристик та зносостійкості фторопластових покриттів на металевих поверхнях. Досліджено вплив складу і температурно-часових умов формування багатошарових фторопластових покриттів на їх абразивостійкість, мікротвердість і корозійну тривкість.  Описані режими технологічних операцій. Наведені властивості розроблених покриттів на основі  фторполімеру Ф-30П. Фторопластові  покриття сприяють відведенню теплоти через металеву поверхню, суттєво зменшують теплову напруженість вузла тертя і, крім того, забезпечують більш надійну роботу при низьких температурах. Плівка цього покриття, що утворюється на поверхні металу, ліквідовує дефекти структури та збільшує ущільнення деталей, знижує вібрацію і рівень шуму пар тертя. Фторопластові покриття ефективні для захисту хімічного обладнання, що працює в агресивних середовищах. Розроблена технологія нанесення наномодифікованого фторопластового покриття електроосадженням на металеві поверхні. Дані рекомендації з використання результатів виконаних досліджень для отримання наномодифікованих фторопластових покриттів з високою адгезією до металевих поверхонь завдяки нанесенню ґрунтувального шару та високою  зносостійкістю зовнішнього шару.

 Розширена анотація англійською  мовою

 Ways to enhance the physical and mechanical properties and wear resistance of fluoroplastic coatings on metal surfaces were analyzed. The influence of composition and temperature-time conditions of forming multilayer fluoroplastic coatings on their abrasion resistance, microhardness, and corrosion resistance were studied. Technological operation modes were described, and the properties of developed coatings based on fluoropolymer F-30P were presented. The research on the wear resistance of developed fluoroplastic coatings has shown that the addition of 17 wt.% graphite С-1 and 1 wt.% aminoorganosilicon based on Aerosil, as well as 2 wt.% ZrO2 + 3% Y2O3 (500 °C) or 2 wt.% ZrO2 + 3% Y2O3 (700 °C) or 2 wt.% amorphous zirconium hydroxide doped with yttrium ions (the amount of yttrium in terms of oxides is 3 mol%) to the external layer of the three-layer fluoroplastic coating based on F-30 П results in an increase in the abrasion resistance of the coating by 1.38, 1.57, and 1.83 times, respectively. The lowest microhardness of the three-layer fluoroplastic coating, which includes the outer layer composed of F-30P fluoropolymer + 17 wt. % C-1 graphite + 1 wt. % aminoorgano silicon based on Aerosil + 2 wt. % amorphous zirconium hydroxide alloyed with yttrium ions (the amount of yttrium in terms of oxides is 3 mol %), compared to fluoroplastic coatings modified with nanopowders of zirconium oxides, can be explained by the amorphous structure of the nanomodifier. It has been established that the coating with the nanomodifier Zr(Y)O(OH)2 possessing the best corrosion resistance parameters. A technology has been developed for the pre-treatment and electrostatic application of a nanomodified fluoroplastic coating on a metal surface: it requires the mandatory drying of compressed air, the selection of an optimal distance between electrodes, and the first priming layer should be applied at an electrostatic field intensity of 50 kV, while the intensity should be increased to 70 kV for subsequent layers.
Key words: adhesion, fluoroplastic coatings, strength, composition, technological factors, metal surface, microhardness, and corrosion resistance were studied, anti-abrasion.

Post Author: Горященко Сергій

Translate