Видання Хмельницького національного університету

 

Вісник Хмельницького національного університету.

Серія: «Економічні науки»

Шановні науковці. Ми переходимо на новий сайт видання! Тепер ми на OJS!

Журнал засновано у липні 1997 року.
Свідоцтво про реєстрацію: серія КВ № 24921-14861 ПР від 12 липня 2021 року.
ISSN 2307-5740
Виходить 6 разів на рік.
Мови видання: українська, англійська.

 

Журнал в наукометричних базах

Вісник ХНУ. Економічні науки
(DOI 10.31891/2307-5740)
Index Copernicus
ICV 2022: 64,73
(з 2013)
Google Scholar
h5-Index: 37
(з 2013)

Затверджено як наукове фахове видання України, у якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії, категорії «Б» (наказ МОН №1643 від 28.12.2019).

Напрям – економічні науки за спеціальностями – 051, 071, 072, 073, 075, 076, 281, 292.

Журнал висвітлює наукові досягнення, сприяє покращенню вітчизняного обміну науковою, технічною та економічною інформацією, піднесення рівня науки на міжнародний рівень.

Вісник ХНУ. Економічні науки

Вісник Хмельницького національного університету.
Серія: «Технічні науки»

 

Журнал засновано у липні 1997 року.
Свідоцтво про реєстрацію: серія КВ № 24922-14862 ПР від 12 липня 2021 року.
ISSN 2307-5732
Виходить 6 разів на рік.
Мови видання: українська, англійська.

 

Журнал в наукометричних базах

Вісник ХНУ. Технічні науки
(DOI 10.31891/2307-5732)
Index Copernicus
ICV 2022: 68.79
(з 2012)
Google Scholar
h5-Index: 15
(з 2013)

Затверджено як наукове фахове видання України, у якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії, категорії «Б» (наказ МОН №1643 від 28.12.2019, наказ МОН №409 від 17.03.2020).

Напрям – технічні науки за спеціальностями – 101, 121, 122, 123, 124, 125, 141, 151, 161, 172, 181, 182 (28.12.2019), спеціальності – 131, 132, 133 (17.03.2020).

Журнал висвітлює наукові досягнення, сприяє покращенню вітчизняного обміну науковою, технічною та економічною інформацією, піднесення рівня науки на міжнародний рівень.

Вісник ХНУ. Технічні науки

Development Service Industry Management

Журнал засновано у 2022 році.
Засновники: Хмельницький національний університет (Україна)
Свідоцтво про реєстрацію: cерія КВ № 25387-15237Р від 17 січня 2023 року.
ISSN у стадії подання
Виходить 4 рази на рік.
Мови видання: українська, англійська.

Журнал в наукометричних базах

Development Service Industry Management
(DOI 10.31891/dsim)
Index Copernicus
ICV 2023:
(з 2023)
Google Scholar
h5-Index: 1
(з 2023)

Затверджено як наукове фахове видання України, у якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії, категорії «Б» (наказ Міністерства освіти і науки України №1543 від 20.12.2023).

Напрям – економічні науки за спеціальностями – 073, 076, 242, 241.

 

Problems of Tribology

Журнал засновано у 1996 році.
Співзасновники: Хмельницький національний університет (Україна), Університет Люблінська Політехніка (Польща)
Асоційований співзасновник: Університет Вітовта Великого (Литва)
Свідоцтво про реєстрацію: cерія КВ № 1917 від 14 березня 1996 року.
ISSN 2079-1372
Виходить 4 рази на рік.
Мови видання: англійська.

Журнал в наукометричних базах

Problems of Tribology
(DOI 10.31891/2079-1372)
Index Copernicus
ICV 2022: 91.72
(з 2012)

Затверджено як наукове фахове видання України, у якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії, категорії «Б» (наказ МОН №612 від 07.05.2019+).

Напрям – технічні науки за спеціальністю – 131, 132, 133.

 

Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах

 

Журнал засновано у травні 1997 року.
Свідоцтво про реєстрацію: серія КВ № 24923-14863ПР від 12 липня 2021 року.
ISSN 2219-9365
Виходить 2 рази на рік.
Мови видання: українська, англійська, польська.

 

Журнал в наукометричних базах

Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах

(DOI 10.31891/2219-9365)

Index Copernicus
ICV 2022: 67,09
(з 2013)
Google Scholar
h5-Index: 12
(з 2013)

Затверджено як наукове фахове видання України, у якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії, категорії «Б» (наказ МОН №1643 від 28.12.2019).

Напрям – технічні науки за спеціальностями – 121, 122, 123, 125, 126, 151, 152, 172).

Журнал висвітлює наукові досягнення результатів наукових досліджень у галузі вимірювальної та обчислювальної техніки, сприяння покращенню вітчизняного обміну науковою та технічною інформацією у галузі вимірювальної та обчислювальної техніки, піднесення рівня української науки на міжнародному рівні.

 

Актуальні проблеми філології та перекладознавства

 

Журнал засновано у березні 2011 року.
Свідоцтво про реєстрацію: серія КВ № 24779-14719ПР від 06 березня 2021 року знаходиться на перереєстрації у Міністерстві юстиції України
ISSN 2415-7929
Виходить 4 рази на рік.
Мови видання: українська та мови Європейського Союзу.

 

Журнал в наукометричних базах

Актуальні проблеми філології
та перекладознавства
(DOI 10.31891/2415-7929)
Google Scholar
h5-Index: 7
(з 2015)

Затверджено як наукове фахове видання України, у якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії, категорії «Б» (наказ МОН №1188 від 24.09.2020).

Напрям – філологічні науки за спеціальністю – 035.

У збірнику містяться статті, присвячені актуальним проблемам когнітивного, зіставного мовознавства, дискурсивної лінгвістики, перекладознавства, системи та структури мови, літературознавства тощо.

 

Порівняльна професійна педагогіка

 

Журнал засновано у березні 2011 року.

Співзасновники: Національна Академія педагогічних наук України, Хмельницький національний університет.

Свідоцтво про реєстрацію: серія КВ № 17801-6651Р від 29 березня 2011 року.

ISSN 2308-4081

Виходить 2 рази на рік.

Мови видання: англійська, українська.

Журнал в наукометричних базах

Порівняльна професійна педагогіка

(DOI 10.31891/2308-4081)

Затверджено як наукове фахове видання України, у якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії, категорії «Б» (наказ МОН №886 від 02.07.2020).

Напрям – педагогічні науки за спеціальністю – 11, 14, 15, 16.

Проблематика статей журналу охоплює: теоретико-методологічні засади порівняльної педагогіки, сучасні стратегії та тенденції розвитку освіти, вирішення соціально-педагогічних проблем розвитку освітніх систем у зарубіжному досвіді.

 

Computer systems and information technologies

 

Журнал засновано у липня 2020 року.
Свідоцтво про реєстрацію: cерія КВ № 24924-14864 ПР від 12 липня 2021 року.
Виходить 4 рази на рік.
Мови видання: англійська

Журнал в наукометричних базах

Computer systems and information technologies
(DOI 10.31891/CSIT)
Index Copernicus
ICV 2022: 80,57
(з 2021)
Google Scholar
(з 2020)

Затверджено як наукове фахове видання України, у якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії, категорії «Б» (наказ МОН №420 від 19.04.2021).

Напрям – технічні науки за спеціальностями – 121, 122, 123, 126.

У збірнику містяться статті, присвячені результатам наукових досягнень у галузі інформаційних технологій, комп’ютерної інженерії та комп’ютерних наук, сприяння покращенню вітчизняного обміну науковою та технічною інформацією у галузі інформаційних технологій, комп’ютерної інженерії та комп’ютерних наук на міжнародний рівень.

 

Psychology Travelogs

 

Журнал засновано у квітні 2021 року.
Свідоцтво про реєстрацію: cерія КВ № 24780-14720Р від 27 квітня 2021 року.
Виходить 4 рази на рік.
Мови видання: українська, англійська.

 

 

Журнал в наукометричних базах

Psychology Travelogs
(DOI 10.31891/PT)
Google Scholar
(з 2021)

Затверджено як наукове фахове видання України, у якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії, категорії «Б» (наказ МОН №185 від 20.02.2023).

Напрям – соціальні та поведінкові науки – 053.

У збірнику містяться статті, присвячені результатам наукових досягнень у галузі соціальних та поведінкових наук за спеціальністю «Психологія», сприяння покращенню вітчизняного обміну науковою інформацією у галузі соціальних та поведінкових наук за спеціальністю «Психологія» та піднесення науки на міжнародний рівень.

 

Modeling the development of the economic systems

 

Журнал засновано у квітні 2021 року.
Свідоцтво про реєстрацію: cерія КВ № 24853-14793Р від 28 травня 2021 року.
Виходить 4 рази на рік.
Мови видання: українська, англійська.

 

 

Журнал в наукометричних базах

Modeling the development of the economic systems
(DOI 10.31891/MDES)
Index Copernicus
ICV 2022: 68,79
(з 2020)
Google Scholar
(з 2021)

Затверджено як наукове фахове видання України, у якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії, категорії «Б» (наказ МОН №320 від 07.04.2022).

Напрям – економічні науки – 051, 072, 073.

У збірнику містяться статті, присвячені результатам наукових пошуків у галузі економіки та управління, сприяння покращенню вітзизняного обміну науковою інформацією у галузі економіки та управління, імплементація української науки у у міжнародний науковий простір.

Physical Culture and Sport: Scientific Perspective

 

Журнал засновано у січні 2022 року.
Свідоцтво про реєстрацію: cерія КВ № 25130-15070Р від 21 лютого 2022 року.
Виходить 4 рази на рік.
Мови видання: українська, англійська, польська

 

 

Журнал в наукометричних базах

Physical Culture and Sport: Scientific Perspective
(DOI 10.31891/MDES)
Google Scholar
(з 2021)

Затверджено як наукове фахове видання України, у якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії, категорії «Б» (наказ МОН №1166 від 23.12.2022).

Напрям – фізична культура та спорт – 011, 015, 017.

У збірнику містяться статті, присвячені результатам наукових пошуків у галузі фізичної культури та спорту, сприяння покращенню вітзизняного обміну науковою інформацією у галузі фізичної культури та спорту, імплементація української науки у у міжнародний науковий простір.