Науковий журнал

"Вісник Хмельницького національного університету"
"Herald of Khmelnytskyi national university"
(Хмельницький національний університет, Україна)

ISSN 2226-9150 - Всі напрямки (онлайн версія)
ISSN 2307-5732 - Технічні науки
ISSN 2307-5740 - Економічні науки

УВАГА! Зміни умов оплати оплати за журнал починаючи з №3 за 2016 рік!
Детальніше тут >>>

Вітаємо на сайті всеукраїнського наукового журналу "Вісник Хмельницького національного університету" - одного з провідних фахових видань України. За оцінкою 2015 року Хмельницький національний університет зайняв 43 місце з 200 кращих ВУЗів України!

Видання "Вісник Хмельницького національного університету" є одним з небагатьох стабільних видань України з високим рейтингом. Згідно з опитуванням (опитано 127 випадково обраних авторів через e-mail), що було проведено у березні-липні 2015 року, важливими факторами у обранні видання для розміщення свого рукопису наші автори вказали на:
- високий рейтинг в наукометричних базах та в порівнянні з іншими виданнями України (94%);
- стабільність друку (87%);
- низька вартість друку в перерахунку кількості символів на лист А4 (83%);
- наявність рецензування статей та оперативність роботи з авторами (77%)
- доступність в мережі Інтернет видання з 2001 року (64%).

Редакція наукового видання звертає увагу авторів на підвищення якості наукового матеріалу. До друку у першу чергу будуть прийматись статті, що мають посилання на розміщені у попередніх номерах нашого видання статті. Читати детальніше тут ...

Незважаючи на те, що журнал видається та розповсюджується на території України, аудиторія наших дописувачів охоплює не тільки територію України, а також близького зарубіжжя - Російську Федерацію, Білорусь, Польщу та інші країни світу.

Починаючи з 04.2013 видання "Вісник ХНУ. Технічні науки" та "Вісник ХНУ. Економічні науки" включено згідно з договором № 212-04/2013 у Російський Індекс Наукового Цитування (Российский Индекс Научного Цитирования, РИНЦ), а також до: Index Copernicus, Google Scholar.

Загальна характеристика

До опублікування приймаються статті з наступних галузей:

 1. машинознавство, нові технології;
 2. конструювання виробів і нові технології в легкій промисловості та сервісі;
 3. економіка, бухгалтерський облік, аудит;
 4. радіотехніка, електроніка та електронно-обчислювальні мережі.

Більш детально читайте в вимогах з оформлення >>>

Розділ "РЕДАКЦІЯ" познайомить вас з нашою редакційною колегією за напрямками: технічні науки, економічні науки.

Найостанню версію вимог до оформлення статті дивіться у розділі "ОФОРМЛЕННЯ". Там же Ви знайдете і інформацію про адресу редакції. Представлені на нашому сайті вимоги є ЗАВЖДИ найбільш актуальною та останньою версією. Ваш рукопис має бути оформлений на цими вимогами.

Увага!! Вимоги до оформлення рукопису скориговано з врахуванням останніх вимог ВАК України. Особливо звертаємо увагу на необхідність розміщення анотації до статті українською та англійською мовами одночасно, а також вказуванням рецензента у рукописі.
Нагадуємо про необхідність дотримання вимог з оформлення рукописів статей у наш журнал. У першу чергу, це стосується структури статті та порядку висвітлення інформації в ній відповідно до вимог ВАК України (рішення ВАК України №7-05/1 від 15.01.2003р). Слід приділяти більшу увагу оформленню літератури та посилань на неї у статті. Детальні приклади оформлення літератури наведено у вимогах. Недопустимо надсилати статтю без індексу УДК.

У зв'язку із величезною кількістю статей, що друкується у нашому журналі, будь-ласка дивіться змісти журналів (технічні та економічні) перед тим, як звертатися до редакції з питанням про вихід Вашої статті.

Завжди до Ваших послуг розділ "ЧаВо" - де ви можливо знайдете відповідь на своє питання. Якщо ж відповіді не знайшли, то пишіть до редакції. Адреса редакції як завжди - в вимогах до оформленню рукопису.

Історія журналу

Фахове видання "Вісник Хмельницького національного університету" виходить у світ починаючи з липня 1997 р. Друкується 6 разів на рік кожна серія окремо. У кожному номері журналу є одночасно частини з економічних та технічних наук. Деякі номери видання складаються з 2-4 томів, тому загальна кількість журналів значно більша за 6 томів на рік. Про популярність журналу свідчить зростання загальної кількості журналів. У 2001 році загальний тираж склав 10 журналів, 2002 - 17 журналів та збірників, у 2003 вже 22 журнали та збірників. У 2010 році - 20 томів тільки економічного напрямку, а загалом 26 томів. Тенденція зберігається і у 2014-2015 роках.

Журнал "Вісник Хмельницького національного університету" (з 2005 року, колишня назва - "Вісник технологічного університету Поділля") зареєстрований Міністерством України у справах преси та інформації. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ №2362 від 27 грудня 1996 року.
29 березня 2005 року журнал перереєстровано та видано ліцензії серії КВ № 9722 (технічні науки) та № 9723 (економічнінауки).

Назва "Вісник Хмельницького національного університету" перезатверджена у черговому бюлетені ВАК України №2 за 2006 рік (постанова Президії ВАК від 19.1.2006 р. №2-05/1).

Станом на 1.01.2013 року, напрями "Технічні науки" та "Економічні науки" є фаховими, за яким публікуються статті у журналі. Окремим додатком виходять збірники наукових праць, які не є фаховими. Видання "Вісник ХНУ" (всі напрямки) видається у електронній формі 1 раз на рік. В це видання включаються статті тільки за рекомендацією редакційної колегії шляхом вибірки найкращих статей за останній рік.

Cвідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації:

серія КВ №2362 від 27 грудня 1996 року;
серія КВ № 9722 від 29 березня 2005 року (технічні науки);
серія КВ № 9723 від 29 березня 2005 року (економічні науки).

Постанови ВАК про включення видання "Вісник Хмельницького національного університету" як фахове видання, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук:

Діючі на даний момент:

 • технічна серія -
     КАТЕГОРІЯ «Б», РІШЕННЯ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ № 1643 ВІД 28.12.2019
 • економічна серія -
     КАТЕГОРІЯ «Б», РІШЕННЯ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ № 1643 ВІД 28.12.2019

Втратили силу:

 • - технічна серія - Додаток 8 до наказу Міністерства освіти і науки України №793 від 04.07.14,
 • - економічна серія - Додаток 10 до наказу Міністерства освіти і науки України № 528 від 12.05.2015.
 • Постанова Президії ВАК № 2/7 від 11.09.1997 р. - Перелік №3.
 • Постанова Президії ВАК №2-05/1 від 19.1.2006 р. - Перелік №17.
 • Постанова Президії ВАК №1-05/1 від 10.02.2010 (технічна серія)

Починаючи з 2010 року журнал "Вісник Хмельницького національного університету" розміщує свої номери на сторінках Національної бібліотеки України імені Вернадського (http://nbuv.gov.ua), де ви можете ознайомитись не тільки зі змістом, а також отримати окремі статті в форматі Adobe PDF.

За напрямом "Соціально-гуманітарні науки" друкувались лише збірники наукових праць. На даний момент журнал не видає збірників соціально-гуманітарного напрямку. Для розміщення статей соціально-гуманітарного напрямку звертайтесь у редакцію наукового журналу "ПОРІВНЯЛЬНА ПРОФЕСІЙНА ПЕДАГОГІКА" Хмельницького національного університету.