Вісник Хмельницького національного університету.
Серія: «Технічні науки»

Редколегія

Оформлення

Архів

Журнал засновано у липні 1997 року.
Свідоцтво про реєстрацію: серія КВ № 24922-14862 ПР від 12 липня 2021 року.
ISSN 2307-5732
Виходить 6 разів на рік.
Мови видання: українська, англійська.

 

Журнал в наукометричних базах

Вісник ХНУ. Технічні науки
(DOI 10.31891/2307-5732)
Index Copernicus
ICV 2022: 689.79
(з 2012)
Google Scholar
h5-Index: 15
(з 2013)

Затвержено як наукове фахове видання України, у якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії, категорії «Б» (наказ МОН №1643 від 28.12.2019, наказ МОН №409 від 17.03.2020).

Напрям – технічні науки за спеціальностями – 101, 121, 122, 123, 124, 125, 141, 151, 161, 172, 181, 182 (28.12.2019), спеціальності – 131, 132, 133 (17.03.2020).

Журнал висвітлює наукові досягнення, сприяє покращенню вітчизняного обміну науковою, технічною та економічною інформацією, піднесення рівня науки на міжнародний рівень.