Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

Система аналогів рівнянь Максвелла для електромагнітного та гравітомагнітного полів в гетерогенному турбулентному діелектрично-дімагнітному середовищі центрально-антисиметричного комплексного простору з відкритими та закритими підпросторами

Заспа Юрій
135-141
Translate