Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ІНФОРМАЦІНА СИСИТЕМА АВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АЛГОРИТМУ РОБОТИ СВІТЛОФОРА

INFORMATION SYSTEM FOR AUTOMATIC TRAFFIC LIGHT ALGORITHM REGULATION

Сторінки:  199-203. Номер: №6, 2023 (329) 
Автори:
КРИВЕНЧУК Юрій
Національний університет “Львівська політехніка”
https://orcid.org/0000-0002-2504-5833
e-mail: yurii.p.kryvenchuk@lpnu.ua
БОЙКІВ Микола
Національний університет “Львівська політехніка”
e-mail: mykola.v.boikiv@lpnu.ua
БОЙКІВ Роман
Національний університет “Львівська політехніка”
e-mail: roman.v.boikiv@lpnu.ua
KRYVENCHUK YURII, BOIKIV MYKOLA, BOIKIV ROMAN.
Lviv Polytechnic National University
DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5732-2023-329-6-199-203

Анотація мовою оригіналу

У цій роботі розглядається інформаційна система, яка на основі інтелектуального аналізу про транспортні потоки за допомогою камер відеоспостереження встановлених на перехресті дасть можливість в реальному часі оптимізувати тривалість світлофорного циклу з урахуванням умов руху. Одним із пріоритетних напрямків вдосконалення світлофорного регулювання на перехрестях є використання інтелектуальних систем з метою підвищення ефективності управління рухом транспортних потоків. Така інформаційна система автоматичного регулювання алгоритму роботи світлофора за допомогою камери є інноваційним рішенням у сфері управління дорожнім рухом. Вона використовує камеру для збору відеоданих з перехрестя та аналізує їх, щоб динамічно пристосовувати режим роботи світлофора. За допомогою спеціальних алгоритмів обробки зображень, система визначає інтенсивність руху на різних напрямках та враховує пріоритети руху. Це дозволяє оптимізувати розподіл часу між фазами світлофора, забезпечуючи максимальну ефективність руху транспорту і зменшення заторів. За допомогою алгоритму підрахунку кожного виду і кількості транспортних засобів, буде визначена загальна інтенсивність руху на кожному підході перехрестя перед стоп-лінією, в у разі виникнення значних черг транспорту на якомусь напрямку перехрестя, то інформаційна система зробить коректування світлофорного циклу з урахуванням умов руху та забезпечить більш ефективний пропуск транспортних потоків через перехрестя. Інформаційна система автоматичного регулювання алгоритму роботи світлофора за допомогою камери впроваджує новітні технології для підвищення безпеки дорожнього руху та оптимізації дорожньої інфраструктури.
Ключові слова: автоматичне регулювання, транспортний потік, світлофорне регулювання, інформаційна система, ефективність роботи перехрестя, дорожній рух.

Розширена анотація англійською  мовою

This work explores an information system that, based on intelligent analysis of traffic patterns using cameras installed at intersections, allows real-time optimization of traffic light cycle duration, taking into account traffic conditions. One of the priority directions for improving traffic light control at intersections is the use of intelligent systems to enhance the efficiency of traffic flow management. Such an automatic regulation information system, using a camera to adjust the traffic light algorithm, is an innovative solution in traffic management. It utilizes a camera to collect video data from intersections and analyzes them to dynamically adapt the traffic light operation. Through special image processing algorithms, the system determines the traffic intensity in different directions and considers traffic priorities. This enables the optimization of the distribution of time between traffic light phases, ensuring maximum efficiency of traffic movement and reducing congestion. Using an algorithm to calculate the type and quantity of vehicles, the system determines the overall traffic intensity on each approach to the intersection before the stop line. In the event of significant queues on a particular intersection approach, the information system adjusts the traffic light cycle, taking into account traffic conditions, and provides a more efficient passage of traffic through the intersection. The information system for automatic regulation of the traffic light algorithm using a camera implements cutting-edge technologies to enhance road safety and optimize road infrastructure. In general, the system of automatic regulation of traffic light phases with a camera is a promising approach to traffic optimization at intersections and an urgent task to improve the efficiency of urban transport systems.
Keywords: automatic regulation, traffic flow, traffic light regulation, information system, intersection efficiency, road traffic.

Post Author: Горященко Сергій

Translate