Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

Троїсті мультиплікативні терморезонанси на спектрах обмінного інерційного випромінювання, згенерованого в нерівноважних середовищах з контактними розривами в технічних, космічних, псевдоелементарних та біологічних системах у комплексному просторі з триплетним порушенням антисиметрії

Заспа Юрій
120-133
Translate