Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

Дослідження взаємодії обичайки та гребенів барабану з оброблюваним матеріалом під час обертання барабану з підвищеною швидкістю

Воляник О. Ю., Петко І. В.
32-36

ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ОБИЧАЙКИ ТА ГРЕБЕНІВ БАРАБАНУ З ОБРОБЛЮВАНИМ МАТЕРІАЛОМ ПІД ЧАС ОБЕРТАННЯ БАРАБАНУ З ПІДВИЩЕНОЮ

Експериментальні дослідження силового впливу на робочі органи і приводи зернозбиральних комбайнів

Веселовська Н. Р., Малаков О. І., Бурлака С. А.
37-43

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СИЛОВОГО ВПЛИВУ НА РОБОЧІ ОРГАНИ І ПРИВОДИ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИХ КОМБАЙНІВ EXPERIMENTAL STUDIES OF THE

Оцінка стану функціонування системи технічної підтримки парку автобронетанкової техніки

Башинський А. Л., Осташевський С. А., Букоємський С. Л.
49-56

ОЦІНКА СТАНУ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ПАРКУ АВТОБРОНЕТАНКОВОЇ ТЕХНІКИ ESTIMATION OF FUNCTIONING STATE OF TECHNICAL

Особливості оцінювання захисних властивостей матеріалів для ізолюючого костюма працівників хімічної промисловості

Михайлова Н. В., Привала В. О.
72-75

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ЗАХИСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ІЗОЛЮЮЧОГО КОСТЮМА ПРАЦІВНИКІВ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ FEATURES OF ASSESSING PROTECTIVE

Дослідження фізико-механічних характеристик тканин з використанням математичного моделювання

Нахайчук О. В., Захарова Е. А., Мізрах А. А., Марчук О. В.
76-79

ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТКАНИН З  ВИКОРИСТАННЯМ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ RESEARCH OF PHYSICAL-MECHANICAL CHARACTERISTICS OF TISSUES WITH

Удосконалення лабораторного методу окиснення бензилових спиртів до відповідних альдегідів

Петко К. І., Строкань А. П., Харитоненко Г. І.
91-93

УДОСКОНАЛЕННЯ ЛАБОРАТОРНОГО МЕТОДУ ОКИСНЕННЯ БЕНЗИЛОВИХ СПИРТІВ ДО ВІДПОВІДНИХ АЛЬДЕГІДІВ IMPROVEMENT OF THE LABORATORY METHOD of

Математична модель процесу діагностування схем оперативної пам’яті з довільним доступом

Гаврилюк Р. Л., Кравчук Р. В., Ференс В. О., Чешун В. М.
99-101

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ДІАГНОСТУВАННЯ СХЕМ ОПЕРАТИВНОЇ ПАМ’ЯТІ З ДОВІЛЬНИМ ДОСТУПОМ MATHEMATICAL MODEL FOR THE TEST

Мережний метод виявлення файлового зловмисного програмного забезпечення в комп’ютерних системах локальних мереж

Савенко О. С.
114-121

МЕРЕЖНИЙ МЕТОД ВИЯВЛЕННЯ ФАЙЛОВОГО ЗЛОВМИСНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ ЛОКАЛЬНИХ МЕРЕЖ NETWORK METHOD OF

Дослідження режимів роботи базових станцій мереж стільникового зв’язку

Ткачук А. А., Заблоцький В. Ю., Селепина Й. Р., Мороз С. А., Терлецький Т. В.
128-134

ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ БАЗОВИХ СТАНЦІЙ МЕРЕЖ СТІЛЬНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ RESEARCH OF FUNCTIONING MODES OF BASE STATIONS

Модель поведінки закладу вищої освіти у процесі планування надання освітніх послуг на основі лінгвістичного аналізу комунікативної активності в освітніх веб-спільнотах

Шілінг А. Ю., Жежнич П. І.
145-149

МОДЕЛЬ ПОВЕДІНКИ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ  У ПРОЦЕСІ ПЛАНУВАННЯ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ НА ОСНОВІ ЛІНГВІСТИЧНОГО АНАЛІЗУ

Метод зменшення періодичної складової шумів цифрових синтезаторів прямого синтезу

Гула І. В., Карпова Л. В., Мельничук В. М., Полікаровських О. І.
150-159

МЕТОД ЗМЕНШЕННЯ ПЕРІОДИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ШУМІВ ЦИФРОВИХ СИНТЕЗАТОРІВ ПРЯМОГО СИНТЕЗУ METHOD OF REDUCING PERIODIC COMPONENT NOISES

Структура системи відбору біосигналів для задачі відновлення комунікативної функції людини

Дозорський В. Г., Яворська Є. Б., Дозорська О. Ф., Дедів І. Ю., Дедів Л. Є., Паньків І. М.
183-187

СТРУКТУРА СИСТЕМИ ВІДБОРУ БІОСИГНАЛІВ ДЛЯ ЗАДАЧІ ВІДНОВЛЕННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ФУНКЦІЇ ЛЮДИНИ THE STRUCTURE OF BIOSIGNALS SELECTION

Роль та задачі управління інформаційною мережею, побудованою за допомогою безпроводових радіотехнологій

Дружинін В. А., Міщенко В. О., Бойко Ю. М., Рубан О. М.
192-198

РОЛЬ ТА ЗАДАЧІ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ МЕРЕЖЕЮ, ПОБУДОВАНОЮ ЗА ДОПОМОГОЮ БЕЗПРОВОДОВИХ РАДІОТЕХНОЛОГІЙ DIRECTIONS AND TASKS OF

Методи досліджень та способи оцінки впливу палив з відновлюваних ресурсів на роботу дизельного двигуна

Бурлака С. А., Явдик В. В., Єленич А. П.
212-220

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА СПОСОБИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ ПАЛИВ З ВІДНОВЛЮВАНИХ РЕСУРСІВ НА РОБОТУ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГУНА METHODS

Ядерний та гідродинамічний бафтинг, флаттер та колапс в гетерогенних системах: псевдокооперативна вихор-хвильова динаміка і топологія чорнобильської та саяно-шушенської катастроф

Заспа Ю. П.
238-248

ЯДЕРНИЙ ТА ГІДРОДИНАМІЧНИЙ БАФТИНГ, ФЛАТТЕР ТА КОЛАПС В ГЕТЕРОГЕННИХ СИСТЕМАХ: ПСЕВДОКООПЕРАТИВНА ВИХОР-ХВИЛЬОВА ДИНАМІКА І ТОПОЛОГІЯ

Translate