Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

Програмно-алгоритмічне забезпечення методики оцінки ефективності перевезень колоною техніки

Боровик О. В., Боровик Л. В., Дівіцький А. С., Ніколаєв І. П.
37-47

ПРОГРАМНО-АЛГОРИТМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРЕВЕЗЕНЬ КОЛОНОЮ ТЕХНІКИ SOFTWARE-ALGORITHMIC PROVIDING METHODS OF ASSESSMENT OF THE

Метод розширення динамічного діапазону аналого-цифрових трактів засобів цифрового оброблення радіосигналів

Бортник Г. Г., Васильківський М. В., Вітер Р. М.
48-51

МЕТОД РОЗШИРЕННЯ ДИНАМІЧНОГО ДІАПАЗОНУ АНАЛОГО-ЦИФРОВИХ ТРАКТІВ ЗАСОБІВ ЦИФРОВОГО ОБРОБЛЕННЯ РАДІОСИГНАЛІВ EXTENSION METHOD OF DYNAMIC RANGE

Загальні підходи до класифікації термінів нормативних документів та термінів зі стандартизації

Бохонько О. П., Лобанова Г. Є., Зарицький О. Д.
52-56

ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ТЕРМІНІВ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ ТА ТЕРМІНІВ ЗІ СТАНДАРТИЗАЦІЇ GENERAL APPROACHES TO THE

Оценка влияния точечных источников загрязнения на качество воды украинской части дельты Дуная

Васенко А. Г., Цитлишвили Е. А., Свиридов Ю. В., Брук В. В.
57-62

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ТОЧЕЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА КАЧЕСТВО ВОДЫ УКРАИНСКОЙ ЧАСТИ ДЕЛЬТЫ ДУНАЯ ASSESSMENT OF THE

Спеціальний пристрій для проведення статичних випробувань коротко-клинкової холодної зброї

Ганзюк А. Л., Кравчук О. В., Шаршонь М. Б., Гордєєв А. І., Гороховський В. О.
71-76

СПЕЦІАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ КОРОТКО-КЛИНКОВОЇ ХОЛОДНОЇ ЗБРОЇ SPECIAL DEVICE FOR CONDUCTING STATIC TESTING

Структура агентно-орієнтованої інформаційної технології оцінювання початкових етапів життєвого циклу програмного забезпечення на основі онтологічного підходу

Говорущенко Т. О., Павлова О. О., Тоненька М. М.
77-81

СТРУКТУРА АГЕНТНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПОЧАТКОВИХ ЕТАПІВ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ОСНОВІ ОНТОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ

Вплив складу захисного покриття будівельного матеріалу із залізобетону на його атмосферо стійкість

Демидчук Л. Б., Сапожник Д. І.
89-93

ВПЛИВ СКЛАДУ ЗАХИСНОГО ПОКРИТТЯ БУДІВЕЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ІЗ ЗАЛІЗОБЕТОНУ НА ЙОГО АТМОСФЕРОСТІЙКІСТЬ THE INFLUENCE OF THE

Ітераційно-геометричний метод для cтійкого перцептуального хешування зображення

Джулій В. М., Кльоц Ю. П., Муляр І. В., Чешун В. М.
94-97

ІТЕРАЦІЙНО-ГЕОМЕТРИЧНИЙ МЕТОД ДЛЯ CТІЙКОГО ПЕРЦЕПТУАЛЬНОГО ХЕШУВАННЯ ЗОБРАЖЕННЯ ITERATION-GEOMETRIC METHOD FOR PERMANENT PERCIPTUAL HASHING OF IMAGE

Вплив типу плосков’язального обладнання на петельну структуру трикотажу, виробленого з сировини підвищеної міцності та у поєднанні з металевою монониткою

Дмитрик О. М., Безсмертна В. І., Галавська Л. Є.
98-104

ВПЛИВ ТИПУ ПЛОСКОВ’ЯЗАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ НА ПЕТЕЛЬНУ СТРУКТУРУ ТРИКОТАЖУ, ВИРОБЛЕНОГО З СИРОВИНИ ПІДВИЩЕНОЇ МІЦНОСТІ ТА У

Практичні аспекти використання інформаційних баз для ідентифікації косметичних засобів

Калашник О. В., Мороз C. Е., Кириченко О. В.
110-116

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ БАЗ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ PRACTICAL ASPECTS OF USING DATABASES TO

Дослідження відповідності функціонально-споживчим вимогам виробів з нових екологічних матеріалів та їх просторовий дизайн

Каменець С. Є., Тіхова А. І.
117-123

ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНО-СПОЖИВЧИМ ВИМОГАМ ВИРОБІВ З НОВИХ ЕКОЛОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ЇХ ПРОСТОРОВИЙ ДИЗАЙН RESEARCH RESPONSIBILITIES

Фундаментальная метрология: магнитополевая теория измерений с использованием явления переноса энергии и информации сквозь материал или вещество. Часть 10. Преобразование потенциальной энергии материала в электроэнергию

Кондратов В. Т.
124-136

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕТРОЛОГИЯ: МАГНИТОПОЛЕВАЯ ТЕОРИЯ ИЗМЕРЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЯВЛЕНИЯ ПЕРЕНОСА ЭНЕРГИИ И ИНФОРМАЦИИ СКВОЗЬ МАТЕРИАЛ ИЛИ

Модифікація програмного комплексу для автоматизованого визначення морфологічних та ритмічних діагностичних ознак за електрокардіосигналами

Лупенко С. А., Литвиненко Я. В., Осухівська Г. М., Стадник Н. Б., Сверстюк А. С.
137-146

МОДИФІКАЦІЯ ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ВИЗНАЧЕННЯ МОРФОЛОГІЧНИХ ТА РИТМІЧНИХ ДІАГНОСТИЧНИХ ОЗНАК ЗА ЕЛЕКТРОКАРДІОСИГНАЛАМИ MODIFICATION OF

Особливості інтелектуалізації в робототехніці та системах захисту інформації

Мартинюк Т. Б., Буда А. Г., Кожем’яко А. В., Куперштейн Л. М.
154-157

ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ В РОБОТОТЕХНІЦІ ТА СИСТЕМАХ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ INTELLECTUALIZATION FEATURES IN ROBOTICS AND INFORMATION SECURITY

Вплив нової тіосульфонатної антимікробної обробки на стійкість текстильних матеріалів

Мартиросян І. А., Бочарова О. В., Пахолюк О. В.
158-162

ВПЛИВ НОВОЇ ТІОСУЛЬФОНАТНОЇ АНТИМІКРОБНОЇ ОБРОБКИ НА СТІЙКІСТЬ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ INFLUENCE OF NEW THIOSULPHONATE ANTIMICROBIC PROCESSING

Розвиток інформаційного середовища для формування інтелектуальної надбудови інформаційного суспільства

Міхалевcький В. Ц., Міхалевська Г. І.
163-170

РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ НАДБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА DEVELOPMENT OF INFORMATION ENVIRONMENT FOR FORMATION

Вплив показників властивостей текстильних матеріалів на компресійний тиск в системі «фігура – сукня»

Нахайчук О. В., Захарова Е. А., Мізрах А. А., Горобчишина В. С.
180-183

ВПЛИВ ПОКАЗНИКІВ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ НА КОМПРЕСІЙНИЙ ТИСК В СИСТЕМІ «ФІГУРА – СУКНЯ» THE INFLUENCE

Дослідження механічних властивостей набивних текстильних матеріалів з використанням технології сублімації

Пелик Л. В., Пелех Ю. А.
199-202

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НАБИВНИХ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ СУБЛІМАЦІЇ RESEARCH OF MECHANICAL PROPERTIES OF

Розробка та верифікація математичної моделі потенціометричного біосенсору для визначення a-чаконіну

Сверстюк А. С., Архипова В. М., Степурська К. В., Марценюк В. П., Бойко І. В., Дзядевич С. В.
230-237

РОЗРОБКА ТА ВЕРИФІКАЦІЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ПОТЕНЦІОМЕТРИЧНОГО БІОСЕНСОРУ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ α-чаконінУ DEVELOPMENT AND VERIFICATION OF THE

Визначення розподілення частинок сипких матеріалів під час перемішування у роторі відцентрового змішувача безперервної дії

Стаценко В. В., Бурмістенков О. П., Біла Т. Я.
238-244

ВИЗНАЧЕННЯ РОЗПОДІЛЕННЯ ЧАСТИНОК СИПКИХ МАТЕРІАЛІВ ПІД ЧАС ПЕРЕМІШУВАННЯ У РОТОРІ ВІДЦЕНТРОВОГО ЗМІШУВАЧА БЕЗПЕРЕРВНОЇ ДІЇ DETERMINATION

Експериментальне дослідження впливу напрацювання та асиметрії циклу на тріщиностійкість сталей портальних кранів

Стрельбіцький В. В., Немчук О. О.
245-248

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ  ВПЛИВУ НАПРАЦЮВАННЯ ТА АСИМЕТРІЇ  ЦИКЛУ НА ТРІЩИНОСТІЙКІСТЬ СТАЛЕЙ ПОРТАЛЬНИХ  КРАНІВ AN EXPERIMENTAL STUDY

Кавітаційно-ерозійна зносостійкість азотованих в тліючому розряді конструкційних сталей

Скиба М. Є., Стечишин М. С., Люховець В. В., Стечишина Н. М., Лук’янюк М.В.
249-257

КАВІТАЦІЙНО-ЕРОЗІЙНА ЗНОСОСТІЙКІСТЬ АЗОТОВАНИХ В ТЛІЮЧОМУ РОЗРЯДІ КОНСТРУКЦІЙНИХ СТАЛЕЙ CAVITATION-EROSION WEAR RESISTANCE OF STRUCTURAL STEELS NITRIDED

Кейс-метод навчання методології вимірювання вмісту ксенобіотиків хроматографічними методами

Терещенко Н. Ю., Курсенко О. Ю., Хижан О. І., Ковшун Л. О.
258-263

КЕЙС-МЕТОД НАВЧАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ВИМІРЮВАННЯ ВМІСТУ КСЕНОБІОТИКІВ ХРОМАТОГРАФІЧНИМИ МЕТОДАМИ METHODOLOGY OF FORMATION OF ELECTRONIC LEARNING COURSE

Прогзнозування ризиків завадостійкої передачі та захист інформації в телекомунікаційних системах

Хмельницький Ю. В., Огнєвий О. В.
264-268

ПРОГЗНОЗУВАННЯ РИЗИКІВ ЗАВАДОСТІЙКОЇ ПЕРЕДАЧІ  ТА ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ DETERMINING RISKS OF PROFITABLE TRANSMISSION

Система оптимального управління енергоспоживанням виробництва хліба

Хорольський В. П., Копайгора О. К., Гавришкевич Ю. С., Бойченко А. О.
269-278

СИСТЕМА ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯМ ВИРОБНИЦТВА ХЛІБА SYSTEM OF OPTIMAL MANAGEMENT OF PANIFICATION ON ENERGY CONSUMPTION

Структура комп’ютерної програми реалізації алгоритму рекурсії для визначення технологічних зусиль

Щербань В. Ю., Петко А. К., Колиско О. З., Щербань Ю. Ю., Шолудько М. І.
286-291

СТРУКТУРА КОМП’ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ РЕАЛІЗАЦІЇ АЛГОРИТМУ РЕКУРСІЇ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗУСИЛЬ STRUCTURE OF COMPUTER PROGRAM IMPLEMENTATION

Translate