Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

Динамічні моделі просторово-часової обробки сигналів від джерел радіовипромінювання в умовах рознесеного прийому локаційної інформації

Дружинін В. А., Бойко Ю. М. Єрьоменко, О. І., Корсун В. І.
12-25

ДИНАМІЧНІ МОДЕЛІ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВОЇ ОБРОБКИ СИГНАЛІВ ВІД ДЖЕРЕЛ РАДІОВИПРОМІНЮВАННЯ В УМОВАХ РОЗНЕСЕНОГО ПРИЙОМУ ЛОКАЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ DYNAMIC

Оцінка економічної ефективності технічної модернізації підготовчого етапу технологічного процесу виробництва етанолу

Купчук І. М., Вовк В. Ю., Дацюк Д. А.
36-46

ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПІДГОТОВЧОГО ЕТАПУ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА ЕТАНОЛУ ASSESSMENT OF ECONOMIC EFFICIENCY

Модель та метод стабілізації одновісної платформи для багатофункціональної кооперативної робототехнічної системи

Говорущенко Т. О., Красовський М. В., Явнюк А. А.
47-50

МОДЕЛЬ ТА МЕТОД СТАБІЛІЗАЦІЇ ОДНОВІСНОЇ ПЛАТФОРМИ ДЛЯ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОЇ КООПЕРАТИВНОЇ РОБОТОТЕХНІЧНОЇ СИСТЕМИ MODEL AND METHOD OF

Формалізоване представлення профілів програмного забезпечення: семантичні таксономічні структури

Гордєєв О. О., Лапшин А. Л.
51-57

ФОРМАЛІЗОВАНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРОФІЛІВ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: СЕМАНТИЧНІ ТАКСОНОМІЧНІ СТРУКТУРИ FORMALIZED DESCRIPTION OF SOFTWARE PROFILES: SEMANTIC TAXONOMIC

Визначення площі канавок трикутної форми частково регулярного мікрорельєфу, сформованого на торцевих поверхнях тіл обертання

Дзюра В. О.
62-67

ВИЗНАЧЕННЯ ПЛОЩІ КАНАВОК ТРИКУТНОЇ ФОРМИ ЧАСТКОВО РЕГУЛЯРНОГО МІКРОРЕЛЬЄФУ, СФОРМОВАНОГО НА ТОРЦЕВИХ ПОВЕРХНЯХ ТІЛ ОБЕРТАННЯ DETERMINATION

Інформаційна система для оцінювання рівня дрібної моторики та стресостійкості операторів дистанційно керованих пристроїв

Кичак В. М., Макогон В. І., Васильківський М. В.
72-76

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ДРІБНОЇ МОТОРИКИ ТА СТРЕСОСТІЙКОСТІ ОПЕРАТОРІВ ДИСТАНЦІЙНО КЕРОВАНИХ ПРИСТРОЇВ INFORMATION SYSTEM

Автоматизація процесу визначення показників та підвищення структурної живучості рівня надання сервісів та додатків

Князєва Н. О., Зіменко Л. М., Пустовий Б. Л.
77-83

АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ТА ПІДВИЩЕННЯ СТРУКТУРНОЇ ЖИВУЧОСТІ РІВНЯ НАДАННЯ СЕРВІСІВ ТА ДОДАТКІВ AUTOMATION OF

Метод та засоби ідентифікації бот-мереж, що використовують технологію «динамічна переадресація ір-адрес

Лисенко С. М., Бурдаш Є. С.
94-100

МЕТОД ТА ЗАСОБИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ БОТ-МЕРЕЖ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬ ТЕХНОЛОГІЮ «ДИНАМІЧНА ПЕРЕАДРЕСАЦІЯ ІР-АДРЕС» METHOD AND SOFTWARE OF

Інформаційна технологія автоматизованого визначення ключових слів у повідомленнях для соціальних мереж

Мазурець О.В ., Скрипник Т. К., Житняківський В. А.
112-116

ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ВИЗНАЧЕННЯ КЛЮЧОВИХ СЛІВ У ПОВІДОМЛЕННЯХ ДЛЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ INFORMATION TECHNOLOGY FOR AUTOMATED

Інформаційний вплив у соціальному середовищі інтернету: аналіз активності користувачів та їх реакцій на публікації

Пелещишин А. М., Бандровський Г. О.
176-180

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВПЛИВ У СОЦІАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ІНТЕРНЕТУ: АНАЛІЗ АКТИВНОСТІ КОРИСТУВАЧІВ ТА ЇХ РЕАКЦІЙ НА ПУБЛІКАЦІЇ INFORMATION

Опірність Втомному руйнуванню за чистого згину та твердість тонколистового матеріалу зі сплаву zr-1%nb після модифікування приповерхневого шару домішками проникнення

Труш В. С.
209-212

ОПІРНІСТЬ ВТОМНОМУ РУЙНУВАННЮ ЗА ЧИСТОГО ЗГИНУ ТА ТВЕРДІСТЬ ТОНКОЛИСТОВОГО МАТЕРІАЛУ ЗІ СПЛАВУ ZR-1%NB ПІСЛЯ МОДИФІКУВАННЯ

Програмні модулі комп’ютерної програми реалізації алгоритму рекурсії для випадку змінного вхідного натягу

Щербань В. Ю., Петко А. К., Колиско О. З., Щербань Ю. Ю., Шолудько М. І.
213-218

ПРОГРАМНІ МОДУЛІ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ РЕАЛІЗАЦІЇ АЛГОРИТМУ РЕКУРСІЇ ДЛЯ ВИПАДКУ ЗМІННОГО ВХІДНОГО НАТЯГУ SOFTWARE MODULE OF

Оцінка екотуристичного потенціалу хмельницької області як складової сталого розвитку регіону

Матеюк О. П., Білецька Г. А., Дячук А. О., Єфремова О. О.
235-240

ОЦІНКА ЕКОТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЯК СКЛАДОВОЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ THE ASSESSMENT OF ECOTOURISM POTENTIAL OF KHMELNYTSKYI

Дослідження стійкості до порізу трикотажу для захисту рук від механічних ушкоджень

Безсмертна В. І., Боброва С. Ю., Галавська Л. Є., Кравченко А. В.
255-260

ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ ДО ПОРІЗУ ТРИКОТАЖУ ДЛЯ ЗАХИСТУ РУК ВІД МЕХАНІЧНИХ УШКОДЖЕНЬ RESEARCH OF CUT RESISTANCE

Особливості конструювання гребінчастих фрез із механічним кріпленням твердосплавних непереточуваних пластинок х

Мазур М. П., Соколан К. С.
261-264

ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУЮВАННЯ ГРЕБІНЧАСТИХ ФРЕЗ ІЗ МЕХАНІЧНИМ КРІПЛЕННЯМ ТВЕРДОСПЛАВНИХ НЕПЕРЕТОЧУВАНИХ ПЛАСТИНОК CONSTRUCTIONAL DESIGN FEATURES OF MULTIPLE

Translate