Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

Безводневе азотування у тліючому розряді як метод підвищення зносостійкості конструкційних сталей

Скиба М. Є., Стечишина Н. М., Медведчук Н. К., Стечишин М. С., Люховець В. В.
7-12

БЕЗВОДНЕВЕ АЗОТУВАННЯ У ТЛІЮЧОМУ РОЗРЯДІ ЯК МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ КОНСТРУКЦІЙНИХ СТАЛЕЙ HYDROGEN-FREE NITRIDING IN GLOW

Цилиндрическая индукторная система с внешним бифилярным соленоидом. расчётные соотношения

Батыгин Ю. В., Шиндерук С. А., Чаплыгин Е. А., Коряк А. А., Довгий А. В.
13-18

ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ИНДУКТОРНАЯ СИСТЕМА С ВНЕШНИМ БИФИЛЯРНЫМ СОЛЕНОИДОМ. РАСЧЁТНЫЕ СООТНОШЕНИЯ CYLINDRICAL INDUCTOR SYSTEM WITH EXTERNAL BIFILAR

Використання технології глибокого холодного видавлювання для отримання точних заготовок деталей типу «стакан». частина 1

Савицький Ю. В.
19-23

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ГЛИБОКОГО ХОЛОДНОГО ВИДАВЛЮВАННЯ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ТОЧНИХ ЗАГОТОВОК ДЕТАЛЕЙ ТИПУ «СТАКАН». ЧАСТИНА 1 USE

Кинетостатика группы ассура четвертого класса второго порядка с одной поступательной парой

Амбарцумянц Р. В., Ромашкевич С. А., Липин А. П.
24-29

КИНЕТОСТАТИКА ГРУППЫ АССУРА ЧЕТВЕРТОГО КЛАССА ВТОРОГО ПОРЯДКА С ОДНОЙ ПОСТУПАТЕЛЬНОЙ ПАРОЙ DYNAMIC FORCE RESEARCH OF

Півстоліття освітньо-наукової діяльності кафедри технології і конструювання швейних виробів хмельницького національного університету

Славінська А. Л.
34-39

ПІВСТОЛІТТЯ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ ТЕХНОЛОГІЇ І КОНСТРУЮВАННЯ ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ HALF A CENTURY

Удосконалення процесу проектування адаптивного багатофункціонального одягу

Лущевська О. М., Буханцова Л. В., Краснюк Л. В., Троян О. М., Янцаловський О. Й.
47-56

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПРОЕКТУВАННЯ АДАПТИВНОГО БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОГО ОДЯГУ IMPROVING THE PROCESS OF ADAPTIVE MULTIFUNCTIONAL CLOTHING DESIGN Сторінки:

Формування властивостей універсальної конструкції штанів на основі антропометричної трансформації конструктивних зон

Славінська А. Л., Сиротенко О. П., Пашко Т. В.
88-91

ФОРМУВАННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ УНІВЕРСАЛЬНОЇ КОНСТРУКЦІЇ ШТАНІВ НА ОСНОВІ АНТРОПОМЕТРИЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ КОНСТРУКТИВНИХ ЗОН FORMATION OF PROPERTIES OF

Проблеми формування та оцінювання біостійкості текстильних целюлозовмісних матеріалів

Пахолюк О. В., Пушкар Г. О., Галик І. С., Семак Б. Д.
109-113

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ БІОСТІЙКОСТІ ТЕКСТИЛЬНИХ ЦЕЛЮЛОЗОВМІСНИХ МАТЕРІАЛІВ PROBLEMS OF FORMATION AND ASSESSMENT OF THE

Дослідження можливості використання прогресивних 3D технологій для проектування взуття за індивідуальним замовленням

Липський Т. М.
120-125

ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРЕСИВНИХ 3D ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ВЗУТТЯ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ RESEARCH OF USING

Дослідження якості косметичних мийних засобів для волосся під час проведення судово-товарознавчих експертиз

Бузина С. О., Сідак І. О.
134-141

ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ КОСМЕТИЧНИХ МИЙНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ВОЛОССЯ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ СУДОВО-ТОВАРОЗНАВЧИХ ЕКСПЕРТИЗ RESEARCH OF QUALITY

Підвищення ефективності когерентно-імпульсних сигналів на основі застосування комплементарних кодів

Чесановський І. І., Ткачук А. В.
152-158

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОГЕРЕНТНО-ІМПУЛЬСНИХ СИГНАЛІВ НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕМЕНТАРНИХ КОДІВ IMPROVING THE EFFICIENCY OF COHERENT SEQUENCES

Разработка фотонного переключателя направления потока квантов и метода расчета его параметров

Мансуров T. M., Гулиева Г. И., Мансуров Э. Т.
159-168

РАЗРАБОТКА ФОТОННОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОТОКА КВАНТОВ И МЕТОДА РАСЧЕТА ЕГО ПАРАМЕТРОВ DEVELOPMENT OF THE PHOTON

Сенсор на основі гетерометалічної комплексної сполуки купруму(іі) з n,n’-біс(саліциліден)тіосемикарбазидом

Осадчук О. В., Мартинюк В. В., Сидорук Т. І., Євсєєва М. В.
169-175

СЕНСОР НА ОСНОВІ ГЕТЕРОМЕТАЛІЧНОЇ КОМПЛЕКСНОЇ СПОЛУКИ КУПРУМУ(ІІ) З N,N’-БІС(САЛІЦИЛІДЕН)ТІОСЕМИКАРБАЗИДОМ SENSOR BASED ON HETEROMETALLIC COMPLEX COMPOUND

Дослідження залежності потужності сигналу на вході приймача мобільної станції від параметрів базової станції та визначення максимально можливого радіуса зони впевненого прийому в мережі LTE

Лужанський В. І., Карпова Л. В., Шевчук Т. С.
199-202

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ПОТУЖНОСТІ СИГНАЛУ НА ВХОДІ ПРИЙМАЧА МОБІЛЬНОЇ СТАНЦІЇ ВІД ПАРАМЕТРІВ БАЗОВОЇ СТАНЦІЇ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Фундаментальная метрология: магнитополевая теория измерений с использованием явления переноса энергии и информации сквозь материал или вещество. Часть 8. Измерение удельной электропроводности проводящих и слабо проводящих материалов

Кондратов В. Т.
218-229

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕТРОЛОГИЯ: МАГНИТОПОЛЕВАЯ ТЕОРИЯ ИЗМЕРЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЯВЛЕНИЯ ПЕРЕНОСА ЭНЕРГИИ И ИНФОРМАЦИИ СКВОЗЬ МАТЕРИАЛ ИЛИ

Розробка кіберфізичних біосенсорних систем для медико-біологічних досліджень

Сверстюк А. С., Багрій-Заяць О. А., Горкуненко А. Б., Майхрук З. В., Мойсеєнко О. В.
252-257

РОЗРОБКА КІБЕРФІЗИЧНИХ БІОСЕНСОРНИХ СИСТЕМ ДЛЯ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ DEVELOPMENT OF CYBER-PHYSICAL BIOSENSOR SYSTEMS FOR MEDICAL-BIOLOGICAL RESEARCH

Використання програмно-конфігурованих мереж для забезпечення надійності функціонування мереж в стандарті TMN

Горященко К. Л., Шевчук О. В.
258-263

ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНО-КОНФІГУРОВАНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕРЕЖ В СТАНДАРТІ TMN THE USE OF SOFTWARE-DEFINED

Сильна, слабка та електромагнітна складові маси електрона, протона та нейтрона, розраховані за умови вирівнювання відповідних електрозарядових та магнітнозарядових радіусів цих псевдоелементарних частинок

Заспа Ю. П.
288-290

СИЛЬНА, СЛАБКА ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СКЛАДОВІ МАСИ ЕЛЕКТРОНА, ПРОТОНА ТА НЕЙТРОНА, РОЗРАХОВАНІ ЗА УМОВИ ВИРІВНЮВАННЯ ВІДПОВІДНИХ

Методологія формування електронного навчального курсу з дисципліни фізична і колоїдна хімія

Хижан О. І., Бухтіяров В. К., Ковшун Л. О.
291-295

МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ З ДИСЦИПЛІНИ ФІЗИЧНА І КОЛОЇДНА ХІМІЯ METHODOLOGY OF FORMATION OF

Translate