Головний редактор

Григорук П. М.

д. е. н., професор, завідувач кафедри автоматизованих систем і моделювання в економіці Хмельницького національного університету, м. Хмельницький, Україна.

Scopus ідентифікатор автора: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210553619.

 

Заступник головного редактора.

Голова редакційної колегії серії «Економічні науки»

Нижник В. М.

д. е. н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи Хмельницького національного університету, заслужений діяч науки і техніки України, м. Хмельницький, Україна.

Scopus ідентифікатор автора: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56529520900

 

Відповідальний секретар

Кравчик Ю. В.

к. е. н., начальник відділу інтелектуальної власності та трансферу технологій, викладач кафедри економіки, менеджменту та адміністрування Хмельницького національного університету, м. Хмельницький, Україна.

 

Члени редколегії серії «Економічні науки»

 

Альохін О. Б.

д. е. н., професор Одеського національного політехнічного університету, м. Одеса, Україна.

Scopus ідентифікатор автора: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507455462

 

Васильківський Д. М.

д. е. н., професор кафедри міжнародних економічних відносин Хмельницького національного університету, м. Хмельницький, Україна.

Scopus ідентифікатор автора: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210340136

 

Вівчар О. І.

д. е. н., професор кафедри безпеки, правоохоронної діяльності та фінансових розслідувань Тернопільського національного економічного університету, м. Тернопіль, Україна.

Scopus ідентифікатор автора: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190387597

 

Ведерніков М. Д.

д. е. н., професор, завідувач кафедри управління персоналом і економіки праці Хмельницького національного університету, м. Хмельницький, Україна.

 

Вишковська Зофія

д. е. н., професор, декан факультету менеджменту Технологічно-природничого університету, м. Бидгощ, Польща.

Scopus ідентифікатор автора: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56075005600

 

Гавловська Н. І.

д. е. н., професор кафедри менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи Хмельницького національного університету, м. Хмельницький, Україна.

Scopus ідентифікатор автора: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57207767451

 

Геєць В. М.

академік Національної академії наук України, д. е. н., професор, директор Інституту економіки та прогнозування НАН України (м. Київ), заслужений діяч науки і техніки України.

Scopus ідентифікатор автора: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194145214

 

Гончар О. І.

д. е. н., професор кафедри економіки підприємства і підприємництва Хмельницького національного університету, м. Хмельницький, Україна.

Scopus ідентифікатор автора: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210563934

 

Джалагонія Давід

професор, декан факультету економіки та бізнесу Сухумського державного університету, м. Тбілісі , Грузія.

Scopus ідентифікатор автора: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55646561300

 

Дихаминджия Ірма

професор, декан факультету ,бізнес адміністрування та соціальних наук Сухумського державного університету, м. Тбілісі , Грузія.

 

Диха М. В.

д. е. н., професор кафедри економіки підприємства і підприємництва Хмельницького національного університету, м. Хмельницький, Україна.

Scopus ідентифікатор автора: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57189354571

 

Єпіфанова І. Ю.

д. е. н., професор кафедри фінансів та інноваційного менеджменту Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця, Україна.

Scopus ідентифікатор автора: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57191863577

 

Журба І. Є.

д. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародної інформації та країнознавства Хмельницького національного університету, м. Хмельницький, Україна.

 

Завгородня Т. П.

д. е. н., професор кафедри автоматизованих систем і моделювання в економіці Хмельницького національного університету, м. Хмельницький, Україна.

 

Замазій О. В.

д. е. н., професор кафедри обліку, аудиту та оподаткування Хмельницького національного університету, м. Хмельницький, Україна.

Scopus ідентифікатор автора: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57006673400

 

Євдокимов В. В.

д. е. н., професор, академік Академії економічних наук України, ректор Житомирського державного технологічного університету, м. Житомир, Україна.

Scopus ідентифікатор автора: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203816605

 

Йохна М. А.

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту Хмельницького національного університету, м. Хмельницький, Україна.

 

Ковальчук С. В.

д. е. н., професор, завідувач кафедри маркетингу та менеджменту Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту, м. Хмельницький, Україна.

Scopus ідентифікатор автора: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192543325

 

Кулинич Р. О.

д. е. н., доцент, завідувач кафедри математики, статистики та інформаційних технологій Хмельницького університету управління та права, м. Хмельницький, Україна.

 

Лук’янова В. В.

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки підприємств і підприємництва Хмельницького національного університету, м. Хмельницький, Україна.

 

Ляшенко О. М.

д. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин і міжнародної інформації Тернопільського національного економічного університету, м. Тернопіль, Україна.

 

Любохинець Л. С.

д. е. н., доцент, завідувач кафедри економічної теорії Хмельницького національного університету, м. Хмельницький, Україна.

Scopus ідентифікатор автора: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211217106

 

Матюх С. А.

к. е. н., доцент, ректор Хмельницького національного університету, м. Хмельницький, Україна.

Scopus ідентифікатор автора: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55864396600

 

Мікула Н. А.

д. е. н., професор, завідувач відділу Інституту регіональних досліджень НАН України, м. Львів, Україна.

 

Микитенко В. В.

д. е. н., професор, головний науковий співробітник відділу стратегічного потенціалу сталого розвитку ДУ “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку” НАН України, м. Київ, Україна.

 

Мороз О. В.

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту, маркетингу та економіки Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця, Україна.

Scopus ідентифікатор автора: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35759463500

 

Олуйко В. М.

д. н.держ. упр., професор, голова Хмельницького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України.

 

Поліщук І. І.

д. е. н., доцент, завідувач кафедри маркетингу та реклами Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, м.Вінниця, Україна.

Scopus ідентифікатор автора: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219255117

 

Рудніченко Є. М.

д. е. н., професор кафедри менеджменту Хмельницького національного університету, м. Хмельницький, Україна.

Scopus ідентифікатор автора: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57207777980

 

Семикіна М. В.

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки та підприємництва Кіровоградського національного технічного університету ,м. Кіровоград, Україна.

 

Скоробогата Л. В.

к. е. н., доцент кафедри обліку, аудиту та оподаткування Хмельницького національного університету, м. Хмельницький, Україна.

Scopus ідентифікатор автора: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56677872900

 

Стадник В. В.

д. е. н., професор кафедри менеджменту Хмельницького національного університету, м. Хмельницький, Україна.

Scopus ідентифікатор автора: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36081181400

 

Тельнов А. С.

д. е. н., професор кафедри маркетингу і торговельного підприємництва Хмельницького національного університету, м. Хмельницький, Україна.

 

Ткаченко І. В.

д. е. н., професор кафедри автоматизованих систем і моделювання в економіці Хмельницького національного університету, м. Хмельницький, Україна.

 

Троціковскі Тадеуш

доктор філософії, професор, директор програм Європейського наукового фонду інституту інновацій, м. Вроцлав, Польща.

 

Тюріна Н. М.

к. е. н., професор, завідувач кафедри економіки, менеджменту та адміністрування Хмельницького національного університету, м. Хмельницький, Україна.

Scopus ідентифікатор автора: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56995962300

 

Філиппова С. В.

д. е. н., професор, завідувач кафедри обліку, аналізу та аудиту, директор Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету, м. Одеса, Україна.

 

Хрущ Н. А.

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького національного університету, м. Хмельницький, Україна.

Scopus ідентифікатор автора: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209229155

 

Церуйова Тетяна

д. е. н., професор, ректор Жилінського університету, Словакія.

Scopus ідентифікатор автора: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36598165500

 

Череп А. В.

д. е. н., професор, декан економічного факультету Запорізького національного університету, м. Запоріжжя, Україна.

Scopus ідентифікатор автора: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210562693

 

Чорна Л. О.

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, м. Київ, Україна.