Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

Технологія очистки та мийки забруднень деталей машин під час ремонту потоком рідини з твердими частками та вібраційна машина для її реалізації

Старий А. Р., Гордєєв А. І.
7-14

ТЕХНОЛОГІЯ ОЧИСТКИ ТА МИЙКИ ЗАБРУДНЕНЬ ДЕТАЛЕЙ МАШИН ПІД ЧАС РЕМОНТУ ПОТОКОМ РІДИНИ З ТВЕРДИМИ ЧАСТКАМИ

Проектування та аналіз обчислювального алгоритму під час виконання технологічних процесів до питання про прийняття рішень в ході моделювання вібророзпушення сипкого середовища у контейнері. частина 2

Броварець О. О., Ковбаса В. П., Цуркан О. В.
21-30

ПРОЕКТУВАННЯ ТА АНАЛІЗ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО АЛГОРИТМУ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ДО ПИТАННЯ ПРО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

Спеціальний пристрій для дистанційного приведення в дію реактивних гранатометів із забезпеченням надійного спрацювання

Ганзюк А. Л., Кравчук О. В., Кудинов О. О., Гордєєв А. І.
31-34

СПЕЦІАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО ПРИВЕДЕННЯ В ДІЮ РЕАКТИВНИХ ГРАНАТОМЕТІВ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ НАДІЙНОГО СПРАЦЮВАННЯ SPECIAL DEVICE

Розробка технології виготовлення багатофункціональних жіночих трусів лікувально-профілактичної дії

Онисько М. С., Галавська Л. Є.
44-50

РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЖІНОЧИХ ТРУСІВ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДІЇ DEVELOPING THE TECHNOLOGY FOR PRODUCING WOMEN’S UNDERPANTS

Бетта нуклейований поліпропілен як перспективний матеріал для пакування з модифікованою атмосферою

Іскандаров Р. Ш., Савченко Б. М., Сова Н. В., Слєпцов О. О.
51-54

БЕТТА НУКЛЕЙОВАНИЙ ПОЛІПРОПІЛЕН ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ ПАКУВАННЯ З МОДИФІКОВАНОЮ АТМОСФЕРОЮ BETA NUCLEATED POLYPROPYLENE AS

Ансамблі нейроподібних структур мпгп з rbf розширенням входів для задач регресії та класифікації

Вітинський П. Б., Ткаченко Р. О., Ізонін І. В., Кустра Н. О.
72-79

АНСАМБЛІ НЕЙРОПОДІБНИХ СТРУКТУР МПГП З RBF РОЗШИРЕННЯМ ВХОДІВ ДЛЯ ЗАДАЧ РЕГРЕСІЇ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ THE ENSEMBLES

Використання пакету r для комп’ютерного моделювання контактів антигенів з антитілами в кіберфізичних імуносенсорних системах на прямокутній решітці

Марценюк В. П., Сверстюк А. С., Козодій Н. В., Кравчик Ю. В.
97-105

ВИКОРИСТАННЯ ПАКЕТУ R ДЛЯ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ КОНТАКТІВ АНТИГЕНІВ З АНТИТІЛАМИ В КІБЕРФІЗИЧНИХ ІМУНОСЕНСОРНИХ СИСТЕМАХ НА

Методи створення мультиагентних систем управління інформаційними ресурсами у реальному часі

Огнєвий О. В., Заворотний М. В., Огнева А. М.
106-110

МЕТОДИ СТВОРЕННЯ МУЛЬТИАГЕНТНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ РЕСУРСАМИ У РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ METHODS OF CREATION MULTIPLE AGENT

Дослідження завадостійкості блокових кодів в умовах зміни швидкості коду, швидкості передачі цифрових потоків інформації та температури навколишнього середовища для забезпечення заданої якості зв’язку

Лужанський В. І., Карпова Л. В., Люльчук А. О.
111-120

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАВАДОСТІЙКОСТІ БЛОКОВИХ КОДІВ  В УМОВАХ ЗМІНИ ШВИДКОСТІ КОДУ, ШВИДКОСТІ ПЕРЕДАЧІ  ЦИФРОВИХ ПОТОКІВ ІНФОРМАЦІЇ ТА

Апаратна реалізація імпульсної штучної нейронної мережі для детектування параметрів електрокардіографічного сигналу (ЕКГ

Чернетченко Д. В., Мілих М. М., Луданов К. В.
126-133

АПАРАТНА РЕАЛІЗАЦІЯ ІМПУЛЬСНОЇ ШТУЧНОЇ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ ДЕТЕКТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФІЧНОГО СИГНАЛУ (ЕКГ) MACHINE IMPLEMENTATION OF

Спектральні характеристики сигналів, що передаються через провідникову мета структуру

Вовчук Д. А., Галюк С. Д., Політанський Л. Ф., Робулець П.Ф.
141-146

СПЕКТРАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИГНАЛІВ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ ПРОВІДНИКОВУ МЕТАСТРУКТУРУ SPECTRA CHARACTERISTICS OF THE SIGNALS PROPAGATING THROUGH

Розробка та дослідження цифрового методу придушення сигналу запиту боковими пелюстками радіолокаційної систем керування повітряним рухом

Любчик В. Р., Яновицький О. К., Яновицький О. С.
147-153

РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЦИФРОВОГО МЕТОДУ ПРИДУШЕННЯ СИГНАЛУ ЗАПИТУ БОКОВИМИ ПЕЛЮСТКАМИ РАДІОЛОКАЦІЙНОЇ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ

Розробка високоефективних систем передачі електричної енергії бездротовим способом в навколорезонансному режимі

Лужанський В. І., Костюк С. А.
158-163

РОЗРОБКА ВИСОКОЕФЕКТИВНИХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ БЕЗДРОТОВИМ СПОСОБОМ В НАВКОЛОРЕЗОНАНСНОМУ РЕЖИМІ DEVELOPMENT OF HIGH-EFFICIENT ELECTRIC

Комплексний підхід до визначення функціонального стану оператора при дії на його організм низькоінтенсивного світлодіодного випромінювання

Бачинський М. В.
164-168

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ОПЕРАТОРА ПРИ ДІЇ НА ЙОГО ОРГАНІЗМ НИЗЬКОІНТЕНСИВНОГО СВІТЛОДІОДНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

Фундаментальная метрология: магнитополевая теория измерений с использованием явления переноса энергии и информации сквозь материал или вещество. Часть 7. Измерение дискретных энергетических уровней ландау при нормальных условиях проведения измерений

Кондратов В. Т.
176-191

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕТРОЛОГИЯ: МАГНИТОПОЛЕВАЯ ТЕОРИЯ ИЗМЕРЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЯВЛЕНИЯ ПЕРЕНОСА ЭНЕРГИИ И ИНФОРМАЦИИ СКВОЗЬ МАТЕРИАЛ ИЛИ

Процедура виявлення і розпізнавання несанкціонованого випромінювання мобільними системами радіомоніторингу із апріорно визначеною просторово-часовою конфігурацією її рухомих радіоприймачів

Корсун В. І.
199-203

ПРОЦЕДУРА ВИЯВЛЕННЯ І РОЗПІЗНАВАННЯ НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ МОБІЛЬНИМИ СИСТЕМАМИ РАДІОМОНІТОРИНГУ ІЗ АПРІОРНО ВИЗНАЧЕНОЮ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВОЮ КОНФІГУРАЦІЄЮ ЇЇ

Обробка результатів вимірювання механічних величин інтелектуальними приладовими системами (в умовах невизначеності)

Квасніков В. П., Передерко А. Л., Кузьмич Л. В., Котетунов В. Ю.
204-208

ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАННЯ МЕХАНІЧНИХ ВЕЛИЧИН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПРИЛАДОВИМИ СИСТЕМАМИ (В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ) PROCESSING OF RESULTS OF

Інтелектуальна система управління медичним обслуговуванням територій з техногенним забрудненням

Хорольський В. П., Коренець Ю. М., Хорольський К. Д., Копайгора О. К.
221-226

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ МЕДИЧНИМ ОБСЛУГОВУВАННЯМ ТЕРИТОРІЙ З ТЕХНОГЕННИМ ЗАБРУДНЕННЯМ INTELLIGENT SYSTEM OF MEDICAL SERVICES MANAGEMENT

Корпускулярно-вихор-хвильові термокомплекси (тріони) в гетерогенних системах: технічних, космічних, псевдоелементарних, біологічних. ядро землі: чавун, рідкий вуглець та алмази. великий адронний колайдер: гаряча трансформація протонів. хмара оорта: холодний колапсний генератор космічних променів надвисоких енергій та джерело мікрохвильового фонового випромінювання

Заспа Ю. П.
227-241

КОРПУСКУЛЯРНО-ВИХОР-ХВИЛЬОВІ ТЕРМОКОМПЛЕКСИ (ТРІОНИ) В ГЕТЕРОГЕННИХ СИСТЕМАХ: ТЕХНІЧНИХ, КОСМІЧНИХ, ПСЕВДОЕЛЕМЕНТАРНИХ, БІОЛОГІЧНИХ. ЯДРО ЗЕМЛІ: ЧАВУН, РІДКИЙ ВУГЛЕЦЬ

Translate