Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

Проектування та аналіз обчислювального алгоритму під час виконання технологічних процесів до питання про прийняття рішень в ході моделювання вібророзпушення сипкого середовища у контейнері. частина 2

Броварець О. О., Ковбаса В. П., Цуркан О. В.
21-30

Дослідження завадостійкості блокових кодів в умовах зміни швидкості коду, швидкості передачі цифрових потоків інформації та температури навколишнього середовища для забезпечення заданої якості зв’язку

Лужанський В. І., Карпова Л. В., Люльчук А. О.
111-120

Фундаментальная метрология: магнитополевая теория измерений с использованием явления переноса энергии и информации сквозь материал или вещество. Часть 7. Измерение дискретных энергетических уровней ландау при нормальных условиях проведения измерений

Кондратов В. Т.
176-191

Корпускулярно-вихор-хвильові термокомплекси (тріони) в гетерогенних системах: технічних, космічних, псевдоелементарних, біологічних. ядро землі: чавун, рідкий вуглець та алмази. великий адронний колайдер: гаряча трансформація протонів. хмара оорта: холодний колапсний генератор космічних променів надвисоких енергій та джерело мікрохвильового фонового випромінювання

Заспа Ю. П.
227-241
Translate