Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ВИЗНАЧЕННЯ ВИМОГ ДО ПОЗИЦІЮВАННЯ ІНФРАЧЕРВОНИХ ОБ’ЄКТИВІВ ПІД ЧАС ВИМІРЮВАННЯ МОДУЛЯЦІЙНОЇ ПЕРЕДАВАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ

DETERMINATION OF THE REQUIREMENTS FOR THE POSITIONING OF INFRARED LENSES IN THE MEASUREMENT OF THE MODULATION TRANSMISSION FUNCTION

Сторінки: 192-196. Номер: №6, 2019 (279)
Автори:
О.К. КУЧЕРЕНКО, Б.В. КИРИЧУК
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
O.K.  KUCHERENKO,  B.V. KYRYCHUK,
National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute»
DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5732-2019-279-6-192-196
Рецензія/Peer review : 24.12.2019 р.
Надрукована/Printed : 16.01.2020 р.

Анотація мовою оригіналу

Мета статті – визначення вимог до точності пристроїв базування інфрачервоних об’єктивів в стендах для вимірювання модуляційної передавальної функції (МПФ). Важливість питання пов’язана  з поширенням інфрачервоної техніки, зокрема до якості зображення, що створюють інфрачервоні об’єктиви. Основною характеристикою якості зображення є МПФ. Сучасні стенди визначення МПФ побудовані на експериментальному вимірюванні функції розсіювання лінії (ФРЛ) з наступним виконанням перетворення Фур’є. ФРЛ вимірюється в фокальній площині об’єктива. Внаслідок похибок конструктивних параметрів задній фокальний відрізок об’єктива має відхилення від розрахункового значення в межах 3-4 %. Це призводить до похибки вимірювання МПФ. Тому в конструкції вимірювального стенда передбачені пристрої ручного або автоматичного фокусування об’єктива в площину предметів фотоприймального пристрою. В роботі  поставлене завдання визначити вимоги, які слід встановити до пристроїв ручного або автоматичного фокусування  при базуванні типових ІЧ об’єктивів в стенд для вимірювання МПФ, щоб похибка її визначення не перевищувала 5 %.
Ключові слова: інфрачервоні об’єктиви, модуляційна передавальна функція, стенди вимірювання МПФ, точність вимірювання.

Розширена анотація англійською мовою

The purpose of the article is to determine the accuracy requirements of infrared lens based devices in stands for measuring modulation transfer function. The importance of the issue has to do with the proliferation of infrared technology, including the quality of images produced by infrared lenses. The main characteristic of image quality is the modulation transfer function. Modern stands for determining the modulation-transfer function are based on the experimental measurement of the line scattering function, followed by the Fourier transform. Line scattering is measured in the focal plane of the lens. Constructional parameters errors cause the posterior focal length of the lens to deviate from the calculated value by 3-4%. This results in the measurement error of the modulation transfer function. Therefore, the design of the measuring stand includes devices for manual or automatic focusing of the lens in the plane of the objects of the photodetector. In order to reduce the impact of the error in determining the modulation transfer function, the measuring stand must have devices for accurately positioning the lens being monitored. The most detrimental cases are when the focal length of the lens is increased relative to the calculated value., so that the error of its determination does not exceed 5%.
Keywords: infrared lenses, modulation transfer function, MPF measurement stands, measurement accuracy.

References

  1. Kucherenko O. K. Kontrol kachestva sborki i yustirovki obektivov teplovizionnyh sistem / O.K. Kucherenko I.A. Medved // Vimiryuvalna ta obchislyuvalna tehnika v tehnologichnih procesah. – – № 1. – S. 26–30.
  2. Shulman M.Ya. Avtomaticheskaya fokusirovka opticheskih sistem / Shulman M.Ya. – L. : Mashinostroenie, Leningr. otd-nie, 1990. – 224 s.
  3. Patent 116386 Ukr, MPK G02B 9/12. Infrachervonyi svitlosylnyi trylinzovyi obiektyv / Bandeliuk O. V., Husiev A. Yu., Kolobrodov V. H. – № u 201606546 ; zaiavl. 15.06.2016 ; opubl. 25.05.2017, Biul. № 10.
  4. Patent 118054 Ukr, MPK G02B 13/14. Infrachervonyi obiektyv z termostabilizovanoiu yakistiu zobrazhennia / Muraviov O. V., Romaniuk T. A. – № u 201613027 ; zaiavl. 20.12.2016 ; opubl. 25.07.2017, Biul. № 14.
  5. Patent 108282 Ukr, MPK G02B 9/14. Trylinzovyi atermalnyi svitlosylnyi obiektyv dlia infrachervonoho diapazonu spektru / Tiahur V. M., Lykholit M. I., Varonova H. – № u 201308394 ; zaiavl. 04.07.2013 ; opubl. 12.01.2015, Biul. № 11.

 

Post Author: npetliaks

Translate